info

Algemeen

Door Plastisch Chirurgen verleent u hierbij toegang tot www.doorplastischchirurgen.nl  (‘de website’) waar ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen worden gepubliceerd.

Door Plastisch Chirurgen behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 


Beperkte aansprakelijkheid

Door Plastisch Chirurgen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Door Plastisch Chirurgen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Wij spannen ons in om de website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Door Plastisch Chirurgen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Door Plastisch Chirurgen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Door Plastisch Chirurgen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Deel ons op
of
kopiëer onderstaande link

https://doorplastischchirurgen.nl/info/disclaimer